Mindörökké, Uram

Mindörökké, Uram

Mindörökké, Uram, a te igéd megáll és megtart a magas mennyekben,
Azonképpen isteni hűséged megmarad örökre minden időben,
Mint az álló föld, mit te fundáltál, mely ő helyében mindenkoron megáll.

Mind ma és mindörökké megállnak amiket te rend szerint teremtettél
És tenéked mindenek szolgálnak. Hogyha magamat a te törvényeddel
Nem vigasztaltam volna, már régen elvesztem volna én nagy ínségemben.

Nagy szerelmem vagyon törvényedhez, melyről naponként örömest beszélek,
Mert ez nékem víg örömöt szerez: Te parancsolatid bölcsebbé tésznek
Engemet minden ellenségimnél, mert soha tőlem ők nem távoznak el.

Tudósabb vagyok tanítóimnál, akiket már nagy bölcseknek tart minden,
Mert bizonyságod elmémben megáll. Még a véneknél is bölcsebb vagyok én,
Mert te törvényed szem előtt tartom és elmémet attól el nem fordítom.

Minden hamis utat elkerülök, lábam ne járjon a gonosz ösvényen;
Igéd megtartásának örülök, ítéletidet tekintem szüntelen.
Azoktól soha el nem távozom, kik által én tetőled taníttatom.

A te beszéded ékes és drága, még a méznél is édesebb én számban
Kimondhatatlan gyönyörű volta. Igédben van bölcsességem fundálván;
Bölcsességemet abban keresem, a hamisságnak ösvényit gyűlölöm.

Home


Next song