Én minden dolgaimban és minden utaimban

Én minden dolgaimban és minden utaimban

Én minden dolgaimban és minden utaimban
az Istenben bízom ki hű és örök pásztor,
ki vezet s jól tanácsol, csak segedelmét óhajtom.

Én minden törekvésem és sok-sok gyötrődésem
Ó, milyen hasztalan; legyen meg akaratja
És amint elgondolja, mert reá bízom én magam.

Javamra válik minden, mit kegyelméből ingyen
Ad nékem jó Atyám és hálát adok néki,
Mert érzem közelségit, ha bármely sorsot mér is rám.

Szent kegyelmében bízom, mert ígéretét bírom,
Hogy megóv engemet; ha járok törvényében
Nem árthat semmi nékem és veszteségem nem lehet.

Én gyarlóságom látja, a bűnöm megbocsátja
S elnézi sok vétkemet; mert nagy az ő kegyelme
És nem fogy el türelme, így nem büntet rögtön engem.

Ha hív és int az este, ha kelek új reggelre
a küzdés honában, ha sok botlásom fáraszt,
ha bűnöm gyötör, bágyaszt, én erőt lelek szavában.

Ím tiéd vagyok végleg, ha meghalok vagy élek,
Te mindig vélem vagy! Te ismered a sorsom:
Rád bízom minden dolgom, hogy kívánatos véget adj.

Most szállj magadba, lelkem, és bízzál Istenedben
Ki téged teremtett; ő élted, üdvösséged
És érjen bármi téged, az akarata legyen meg.

Home


Next song