Mind jó, amit az Úr teszen

Mind jó, amit az Úr teszen

Mind jó, amit az Úr teszen, szent az Ő akaratja,
Ő énvelem is úgy tegyen, mint kedve néki tartja.
Ő az Isten, ki ínségben az övéit megtartja,
Hát légyen, mint akarja.

Mind jó, amit az Úr teszen, Ő engemet meg nem csal,
De igaz ösvényen viszen; én megelégszem azzal,
Hogy kedvében, kegyelmében Ő forgatja dolgomat,
Csak ráhagyom magamat.

Mind jó, amit az Úr teszen, Ő engem meg nem utál,
Mint jó orvosom úgy teszen és mérget ő nem kínál,
Mert orvosság és boldogság, mit nékem készít, tudom
Így én csak benne bízom!

Mind jó, amit az Úr teszen, az én üdvösségem;
Ő velem rosszul nem teszen, rábízom egész éltem.
Mert örömem és keresztem mind nyilván megmutatja,
Hogy javamat akarja.

Mind jó, amit az Úr teszen: ha oly pohárt innék is
Amelynek íze szívemnek nagy-keserűn esnék is,
De eltűröm. Mert víg öröm felváltja ezt végtére
Sok búm enyhítésére.

Mind jó, amit az Úr teszen, mindörökké ezt vallom
Ha rajtam búbánat leszen s kell bosszúságot látnom.
Mindazáltal Ő vigasztal, mint édes Atyám engem,
Mert csak Ő segítségem.

Home


Next song