Mindenkoron áldom az én Uramat

Mindenkoron áldom az én Uramat

Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat;
Benne vetem minden bizodalmamat, mindenkoron dicsérem mint uramat.

Igen vígad és örvend az én lelkem, az Istennek segedelmét hogy kérem
Nyomorultak meghallják, azt örvendem, vigadjanak Istenben, arra intem.

Én mikoron Istenhez kiáltottam, kegyelmesen tőle meghallgattattam
Ő általa hamar megszabadultam, háborúságimban én megtartattam.

Lám Istennek angyala mind tábort jár, az istenfélő emberek körül jár,
Az Istentől azért, ki oltalmat vár, utaiban mindenütt az nagy jól jár.

Segítségül azért Istent hívjátok, Ő jóvoltát kóstoljátok, lássátok
Igen nagy jó azt bizonnyal tudjátok, benne bízó emberek mind boldogok.

Tőle azért mindenkoron függjetek, akik szentek vagytok, őtet féljétek.
Szükségtekben ti így nem szűkölködtök, Istennek javaival bővöl ködtök.

Home


Next song