Uram, egész lényem fedd fel, járjon át te s

Uram, egész lényem fedd fel, járjon át te szent fényed!

Uram, egész lényem fedd fel, járjon át te szent fényed!
Szakadjak én mindentől el, ami néked nem lényed!
Isteni, szent, szelíd orcád tündököljön rajtam is.
A te erőd és nyájasság belém vésve drága kincs.

Valóságod győzelme színlelésem irtsa ki!
Szent fényednek tűzereje bűnfoltomat vegye ki;
Világítsd meg lelkem egét Szellemednek fényivel,
Életforrás csak te legyél, te tápláljad a szívem!

Ki valóban véle telt be, nem fél az már semmitől;
Felnyílnak a dicsőségnek szent kapui fényitől.
E világnak zavart élte nem gátolja futásunk,
Miénk üdvünk teljessége, biztos célba jutásunk!

Home


Next song