Krisztus, ki vagy nap és világ, minket söté

Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj!

Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj!
Igaz világosság te vagy, kárhozatra mennünk ne hagyj!

Téged kérünk, szent Úr Isten: oltalmazz minket ez éjen;
Nyugodalmunk benned legyen, a mi lelkünk el ne vesszen.

Nehéz álom el ne nyomjon, az ellenség meg ne csaljon;
Testünk hozzá ne hajoljon és haragodba ne hozzon!

Parancsoljad angyalidnak, hogy mireánk vigyázzanak;
Mi gonosz ellenségünk messze távol járjon tőlünk!

Emlékezzél meg mirólunk; jól tudod, mily gyarlók vagyunk;
Megváltottál szent véreddel; Úr Jézus, kérünk ne hagyj el!

Home


Next song