Teljes szívből hozzád esedezem, Uram

Teljes szívből hozzád esedezem, Uram,
Hallgass meg engem kegyelmesen,
Hogy rendelésidet megőrizzem!
Kérlek, szabadíts meg engem, Úr Isten
És legottan igyekezem azon,
Hogy bizonyságid megtartsam jó módon.

Gyakorta reggel, virradta előtt
Könyörgésemben tehozzád kiáltok
Igédbe vetvén reménységemet.
Előbb hogynem elmennek a virrasztók,
Az én szemeim vigyáznak, néznek
És a te szent igédről elmélkednek.

De te énhozzám, Uram, közel vagy
És te igédből tudom réges régen:
Szent törvényednek igazsága nagy,
Te bizonyságid fundáltattak szépen;
Hogy örökké megmaradnak, tudom
És jól értem, azért nyilván kimondom.

Törvényidet én igen szeretem
És soha el nem távozom azoktól;
Kegyességedből tartsd meg életem!
Te igaz beszéded mindent felülmúl:
Szent ítéleti igazságodnak
Mostan és mindörökké megmaradnak.

Home


Next song