Drága dolog az Úr Istent dicsérni

Drága dolog az Úr Istent dicsérni

Drága dolog az Úr Istent dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni;
Ékes dolog szent nevét magasztalni, a híveknek ő előtte szolgálni.

Ő gyógyít meg szomorkodott szíveket, vigasztalja az elalélt lelkeket,
Ő enyhít meg sok keserűségeket, mind testi, mind lelki betegségeket.

Felséges Úr a mi mennyei Urunk, oly nagy erős és hatalmas királyunk,
Kinek bölcsességitől távol állunk, értelmében mert véget nem találunk.

Az őnéki csodálatos tanácsa, hogy a szelídeket felmagasztalja,
De a kevély gonoszokat utálja és azokat a földig megalázza.

Énekeljünk néki hálaadással, vigasságos szépen hangzó szerszámmal.
Beszélgessünk a mi kegyes Urunkkal, magasztalván őtet imádságunkkal.

Dicsérd azért, Jeruzsálem, Uradat! Keresztyénség magasztald Megváltódat!
Áldjad, Sion, mennyei Királyodat! Híveknek serege, te szent Atyádat.

Home


Next song