Adjatok hálát az Istennek

Adjatok hálát az Istennek

Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének!
Hirdessétek dicséretét és minden jótéteményét!
A nép előtt beszéljétek nagy csudáit, melyeket tett!

Néki vígan énekeljetek, sok csuda dolgát dicsérjétek!
Magasztaljátok szent nevét, kik szívből félitek őtet!
Örvendjen azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek!

Keressétek e kegyes Urat és az Ő színét és hatalmát!
Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csudáit!
Ítéletit hirdessétek, melyek Ő szájából jöttek!

Home


Next song