Lelkem, készülj serényen

Lelkem, készülj serényen

Lelkem, készülj serényen, vigyázz imádkozva,
Rád ne törjön hirtelen Sátán lopakodva!
Mert a rossz, ősgonosz békéd ellen áhít,
Kárhozatra csábít.

Minél előbb ébredj fel bűnnek mámorából;
Mert büntetést szenvedsz el s károd lészen abból.
Így akar nagy hamar Sátán reád törni,
Bűnben elveszítni.

Vigyázz, vigyázz, ha az Úr nem világosít meg,
Szíved sötétségbe fúl, eltűnik a fényed.
Tárt szívvel fogadd el, mert mit ád most az ég:
Kegyelmi ajándék.

Vigyázz lelkem, ébredj föl, Sátán meg ne csaljon:
Oroszlánként reád tör, hogy téged felfaljon!
Istened, kit szeret, hagyja rostáltatni,
Ha kezd szunnyadozni.

Vigyázz jól, hogy a világ sodrába ne kapjon,
Kísértést ha hoz reád, el ne csábíthasson!
Őrizd meg szívedet lelki kártevőktől,
Hamis testvérektől.

Vigyázz ember, vigyázz jól testedre, lelkedre:
Isten hogyha hozzád szól, kegyelmét ne vesd meg.
Ne feledd: gyarló test bűnnek hogyha enged,
Arat veszedelmet!

Imádkozzál Istenhez magadra vigyázva
Mert csak akkor nem eshetsz ördög hálójába.
Ne henyélj, őrködjél, Sátán meg ne lepjen,
Tőrébe ne ejtsen!

Isten Atyánk erőt ad s lészen menedékünk;
Meghallgatja imánkat, hogyha hittel kérjük.
Megsegít, megtanít a bűnt megelőzni,
Énünket legyőzni.

Boldog aki az Atyát Fia által kéri:
Meghallgatja óhaját, mindent megád néki,
Kegyelmét, erejét ingyen adja nékünk,
Hogyha hittel kérjük.

Vigyázzunk hát éberen, áhítatos szívvel!
Bármily nagy a küzdelem, valljuk bízó hittel:
Hogy eljő az idő, Krisztus országlása;
Boldog aki várja!

Home


Next song