Szent légy, Ó! gyülekezet, készülj az imára

Szent légy, Ó! gyülekezet, készülj az imára!
Az Úr adjon szent tüzet szíved oltárára!
Áradjon gazdagon ajkad az imától,
Könyörgés szavától!

Hogyha ketten vagy hárman hittel elé állunk
Ő meghallja biztosan buzgó imádságunk.
Krisztusunk, Főpapunk tőlünk elfogadja,
Isten elé adja.

Hol a szentek tábora összejön imára,
Ott van Isten temploma, ott az Ő oltára.
Ó! e nép buzgó, hév, lelkesült imája
A mennyet bejárja.

Ó! mily hatalmas erő a szentek imája,
Hogyha buzgón tör elő, nem hangzik hiába!
Mert a hit megsegít minden bajban, vészben,
Kísértés tüzében.

Menjünk Isten elébe, boruljunk imára,
Kezünket fölemelve, szívünk megalázva!
Mondjunk hát hő imát, buzgósággal telten,
Krisztusunk nevében!

Home


Next song