Áldjátok Istent, megköszönve mindent;

Áldjátok Istent, megköszönve mindent;

1. Áldjátok Istent, megköszönve mindent;
Végtelen hála, örömének szálljon,
Égjen a szívünk égi szent oltáron;
Áldjátok Istent!

2. Ő adta éltünk, védelmet nyújt nékünk,
Éjszaka őriz oltalmazó szárnya,
Új napra ébreszt, békés boldogságra;
Áldjátok Istent!

3. Isteni védőnk, légy örökre vélünk!
Éjjel és nappal, életünket óva
Őrködjék rajtunk jóságod szent karja;
Áldjátok Istent!

4. Isteni terved vezetése mellett
Csak igaz úton, kegyelmedben járjunk
S ne legyen ebben semmi akadályunk;
Áldjátok Istent!

5. Serkents a jóra, ügyeljünk szent szódra;
Adj erőt nékünk, hogy kövessünk téged,
Készséges szívvel szolgálhassunk néked;
Áldjátok Istent!

6. Adj nékünk hitet, engedelmességet;
Add, hogy az intést elfogadja szívünk
S hűséggel, hittel szent művedért éljünk;
Áldjátok Istent!

7. Úr Jézus, néped várja visszatérted!
Ó, vezess minket dicső égi honba,
Hol hálaének örök szava mondja:
Áldjátok Istent!

Home


Next song