Az egyháznak csak Krisztus a fundamentom

1. Az egyháznak csak Krisztus a fundamentoma,

1. Az egyháznak csak Krisztus a fundamentoma,
A szent igére épült fel lelki temploma.
Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt,
Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt
És egy terített asztal ád reményt s új erőt.

3. A világ fejedelme feltámadt ellene
Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve
S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala
Csak virrasztói kérdik: meddig az éjszaka?

4. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett,
De szent megújulásért és békéért eped,
Míg látomása egykor dicsőn beteljesül
S a győzedelmes egyház Urával egyesül.

Home


Next song