Örök élet reggele

Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből,
Egy sugárt küldj ránk te le, kik új napra ébredénk föl:
Fényed lelkünk éjjelét űzze szét!

Jóságodnak harmata gyarló életünkre hulljon;
A szívünk, kiszárada, vigaszodtól felviduljon;
S híveid közt légy jelen szüntelen.

Szereteted ölje meg sok hitetlen büszkeségünk
S most hogy újra itt a regg, ébredezzen tőle szívünk;
Menjünk át az életen éberen.

Bűn ruháját vessük el a szövetség vére által,
Vétkeink fedezzük el tőled nyert fehér ruhánkkal,
Hogy hitünk legyőzze majd mind a bajt.

Feltámadás reggele, hogyha majd te ránk köszöntesz,
Üdvösségünk hírnöke, új életre hogyha költesz,
Lelkünk e nagy kegyelmen örvendjen.

Vezess majd az égbe föl, irgalomnak napvilága;
Könnyek gyászos völgyiből üdvösségnek szép honába,
Hol az üdv és béke majd egyre tart.

Home


Next song