Hadd hirdessük te szent halálod

Hadd hirdessük te szent halálod

Hadd hirdessük te szent halálod, megváltó műved, Krisztusunk!
A drága véren nyert váltságot lássuk, ha bűntől roskadunk!
Elvégeztél te mindent értünk, benned találjuk békességünk.

2. Az együtt megtört szent kenyérben te közösségre lépsz velünk.
Mi mondaná el teljesebben amit váltságod ád nekünk!
Míg táplál minket tested, véred, új erő tölt be és új élet.

3. A hála kelyhe, mit megáldunk véredben szent közösség már:
Egymásra hitben rátalálunk, hisz egy örökség fénye vár.
Megnyerted nékünk véred árán a keresztfán, az átok fáján.

4. Egy test vagyunk az egy kenyérben már itt a földön, Mesterünk
S majd célhoz érve, égi fényben dicsőségedbe öltözünk.
Mint egy kenyérben lett most részünk, mindenben adj egységet nékünk!

5. Szerelmeddel te égy vezérünk, Szellemed töltsön minket el.
Szent és igaz testvériségünk mennyei tiszta tüzével.
S ha éltünk élő kővé válhat, velünk is építsd szentegyházad!

Home


Next song