Imádva téged egybe gyűltünk szent vacsorádhoz

1. Imádva téged egybegyűltünk szent vacsorádhoz, Főnk, Urunk.
Szerelmed lángját gyújtsd meg bennünk, akik testedhez tartozunk.
A te szent arcod áldva néz le mostan mindnyájunk életére.

2. A megtört szent kenyér minékünk nemcsak halálod mondja el:
Ígéret is, hogy néked élünk, nyomodban járunk hűséggel,
Mint te e földnek ínségében megtört kenyérré válni készen.

3. A hála kelyhe, mit megáldunk, nem múló együttlét veled,
Hogy néhány tűnő percre lássuk vigasztalásod, fényedet:
Az élet teljes gyógyulása mindenek nagy megújulása!

4. Mert igéd minket meg nem csalhat, hogy ez a drága, tiszta vér
Feloldást hirdet minden rabnak és minden átok végetér.
S a teljes váltság nagy csodáját mindenek térdre hullva áldják.

5. Az áldás titkos árja árad e vacsorából szerteszét
Éjében vérző, vak világnak, mit fogva tart még bűn, sötét.
Te győztél s értünk ontott véred teszi újjá a mindenséget.

Home


Next song