Mennynek, földnek teremt?je

Mennynek, földnek teremtője

Mennynek, földnek teremtője
Ó! szentséges Háromság.
E világnak éltetője,
Véghetetlen boldogság!
Kinek erős szent karja
Világunkat fenntartja.

2. Szívből mondok néked hálát,
Uram, hogy az éjszakán
Óvó karod szent oltalmát
Terjesztetted védőn rám.
Ellenségtől őriztél,
Engem híven megvédtél.

3. Hadd ébredjek fel szellemben
Bűnömből most keltemkor,
Feddhetetlen új életben
Növekedjem mindenkor;
Ítéleted nagy napját
Várjam híven hajnalát.

4. Vezess engem szent igédben
S velem holtomig maradj,
Ma és egész életemben
Oltalmazó Uram vagy!
Senki más tekívüled
Nem segíthet engemet.

5. Testem, lelkem és szellemem,
Elmém, javam és erőm
Tied Uram s növelj engem
Jó gyümölcsöt érlelőn
Te gondviselésedben
Atyai kegyelmedben!

6. Szent angyalod küldd el Atyám
Legyen mindig mellettem,
Aki híven vigyáz reám
Kísértésbe ne essem.
Támassz fel új életre
Uram vígy fel a mennybe!

Home


Next song