Tudom-soproni

Tudom, hogy az én igaz Megváltóm él,
Szívem csak is Őbenne hisz és remél.
Ő volt, akiben testté lett az Ige,
Eljött, hogy a megváltást végbe vigye.

Ott hagyta a fényt és a dicső hazát,
Vállalta a Golgota gyalázatát.
Mindez azért történt, mert úgy szeretett.
Meghalt, hogy megmentse az embereket.

Tudom, hogy az én drága Megváltom él,
És ez nekem minden kincsnél többet ér.
Ha bánt a világ, Ő az én vigaszom,
Ha gond terhe nyom, neki elmondhatom.

Ő az, aki őrzi az életemet,
Nem volt soha még, aki így szeretett.
Uram, aki kegyelmet adott nekem,
Legyen örökké övé az életem.

Home


Next song