Sok évvel ezelőtt történt

1. Sok évvel ezelőtt történt
Ott Betlehem egén,
Megjelent egy csillag, jelezve Jézus jöttét.
Jöttek a keleti bölcsek, és imádtak Őt.
Magasztalták az Istent, hogy elküldte a megmentőt.

2. Mikor felnevelkedett, tanított szerteszét,
Az egész Júdeában, Őt sokan szerették
Segített a szegényeken, betegeket gyógyított, ki hittel Hozzá fordult, az boldogan távozott.

3. De jött egy szörnyű nap, mit nem felejtek én.
Elfogták a bűnösök, Pilátushoz vitték.
Megrágalmazták Őt, és bűnnel vádolták.
“Feszítsd meg őt” kiáltották, a halált akarták.

4. Pilátus így felelt, nincsen benne bűn,
De a tömeg egyre kiáltotta: 'feszítsd meg, feszítsd meg őt'.
Pilátus kezeit mosta, majd Jézust elvitték.
A bűnös kezekkel lefogták, es megfeszítették.

5. És elkezdődött, a szörnyű nagy tusa,
Mikor ott függött az ég és föld között.
/: De Ő így imádkozott, Atyám bocsátsd meg nekik, bocsátsd meg e bűnt nekik:/

6. Sötétség borult a földre, amikor meghalt Ő.
És sokan megértették akkor, hogy a Messiás volt Ő.
Kősírba helyezték, a követ lepecsételték.
A drága Bárány testét, katonák őrizték.

7. De nem lett rajta úrrá a halál hatalma.
Mert győztesen feltámadott a harmadik napra,
Most Ő a mennybe van, de egy ígéretet tett,
Hogy készen várjuk mindenkor, mert Ő egy nap újra megjelen.

És ezért zengje hát e föld, hogy Jézus újból él, zengje hát e föld, hogy Jézus él.
Zengje hát e föld, hogy Jézus újból él. Zengje hát e föld, hogy Jézus él.
Zengje hát e föld, hogy Jézus még mindig él. Zengje hát e föld, hogy Jézus él.
És újból visszatér, újból visszatér.

Home


Next song