Szomorkodva jártam

Szomorkodva jártam, reménység nélkül, csüggedten,
Míg meg nem talált engem Istenem.
Azon a nagy napon, mikor megismertem Őt,
Szívembe békesség költözött

Refrén:
Él az Úr (él az Úr)!
Él az Úr (él az Úr)!
Tudom már, örökké él az Úr!

Azóta minden más, nem vagyok többé egyedül,
Az Ő igája édes, és könnyű,
Mert a viharos tengeren, velem hajózik Mesterem,
Szavára szélvész, zúgó ár megpihen.

Hálával nyugszom el, és dicsőítve ébredek,
Az Úr Szent Szelleme szabaddá tett
És egyre várom a pillanatot, mikor visszajön és meglátom Őt
És ott leszek mindörökre színe előtt.

Home


Next song