E bűnös világra, sírva jöttem én

1. E bűnös világra, sírva jöttem én,
mezítelen voltam, nincstelen szegény.
Atyám már akkor is, törődött velem,
jó szülőkre bízta, harmat-életem.

2. Kis családi fészek, volt az otthonom,
abban telt el gyermek és ifjú korom.
Vergődtem a bűnben, Jézus rám talált,
Ő, aki legyőzött ördögöt s halált!

3. Fölemelt a porból, mert szánt engemet,
értem a bűnösért, mennyit szenvedett.
Golgota keresztjén, vérrel áldozott,
hogy én igaz legyek, Ő lett átkozott!

4. Csak így menthette meg, árva lelkemet,
kaphassak a mennyben, örök lakhelyet.
Dicsőség Jézusnak, a mit tett velem,
hiszen csodákból áll, egész életem!

Home


Next song