Szentséges éj és gazdagon megáldott

1. Szentséges éj és gazdagon megáldott,
szerény jászolban Jézus megszületett.
E zord és bűntől meggyötört világba,
a Megváltó mihozzánk a földre jött.
A fáradt szívben új reménység támadt,
a hajnal fénye dicsőn felragyog.
Fény ragyogás, az ég ünnepre készül,
az angyal sereg fenn az égben énekel.

2. A csillagtól vezetve jöttünk hozzá,
a bölcsekkel együtt neki hódolunk.
Ajándékunk mi Ő elébe hozzuk,
az életünk legyen egészen övé.
A mindenségnek nagy király,
Ő minden népnek Ő a nagy Üdvözítő!
Dícs Őnéki mert érettünk földre szállott,
mert Isten és Úr itt e földi testben is,
Mert Jézus Ő, a földi testben is.

3. Békével jött mihozzánk e földre,
Hogy megmutathassa a nagy szeretetét.
Elhozta Ő a mi szabadulásunk,
megtörve a bűnnek oly nagy erejét.
Ó fogadd hálánk drága Jézusunk,
Téged áld és Néked zeng ma énekünk,
Ő nagy Király és Úr lesz mindörökké,
és uralkodik mindenhol és mindenen.
Ő legyen áldott, mert úgy szeretett.

Home


Next song