Az első örömhírt

1. Az első örömhírt az angyal mondta
A pusztában virrasztó pásztoroknak,
Mikor éjnek idején elnémult a táj,
Mikor összebújt fázón az alvó juhnyáj.

Ref.
Örömhír, örömhír, örömhír nektek:
Izráel Királya megszületett!

2. Ott messzi Keleten egy csillag kigyúlt,
És tündöklő fénnyel az égen vonult,
Éjjel-nappal ragyogott és szórta a fényt,
Ilyen égi jelt nem látott senki se még.

3. A Távol-Keleten a bölcsek nézték
A csillagnak fényét és felismerték:
Íme, megjött a Király! - ők egyből látták,
Ezért nagy útra keltek és megtalálták.

4. Jöjj, menjünk mi is hát, és adjunk hálát,
Jöjj, dicsérjük együtt a mennyek Urát,
Kinek szent szavára lett a Föld és az Ég,
Vére árán nyert üdvöt az emberiség!

Home


Next song