Éneklek Istenemnek

1. Éneklek Istenemnek
Dics éneket örömmel,
Hisz tőle kaptam éltemet,
S eláraszt kegyelmével.

Ref.
Jertek, dicsérjük együtt
Hozzánk való kegyelmét,
Zengjünk jótéteményéről,
Magasztaljuk szerelmét.

2. Dicséneket éneklek
Uramnak, Mesteremnek,
Ki Golgotán értem meghalt
S az átokból kimentett.

3. Urunk dicséretére
A szívem mindig készen,
Mert Ő megváltott engemet,
S övé levék egészen.

4. Az Úr dicséretére
Éneklek hálatelten,
Ki minden baj és vészen át
Sionba visz fel engem.

Home


Next song