Miért oly bús a te szíved

1. Miért oly bús a te szíved?
Töröld le könnyeid.
Tekintsd Jézusban Istenünk
Jótéteményeit.

Ref.
Béke, üdv, öröm, erő,
Szent élet és világosság,
Ha ezt a Jézusod adá,
Örvendj és énekelj dicshozsannát.

2. A bűntől mentve, égi üdv
Jézusban kész neked,
S az üdvvel áthat gazdagon
A béke tégedet.

3. Hitvallomást tevő erő,
S öröm, szív tisztaság:
Vidám kebel, biztos tudat,
Valódi boldogság.

Home


Next song