Fénysugaras hegycsúcs mellett

1. Fénysugaras hegycsúcs mellett
Elő e harcmezőn,
Lengjen zászlónk sorunk felett
Völgyben és bérctetőn.
Ott lenn az ellen serege
Lövelli nyilait,
Az ellent hősen leverte
Mindig az élő hit.

Refrén:
Hit által győzni fogysz,
Hit által győzni fogysz,
Te magasztos hit erő,
Világot leküzdő!

2. Fővezérünk a mi Urunk,
Istennek szent Fia,
Mindenütt, merre vonulunk
Látható nyomdoka.
A kereszttan, mint napsugár
Elűzte a homályt,
Ah oly sok vértanú volt már,
Ki hitt és hőssé vált.

3. Sötét tömeg ím látható
Ez Sátán tábora,
Harsogjon hát a riadó:
„Velünk a menny Ura! ”
Ki az üdvösség sisakját
Fejére felteszi,
Zúdítsa Sátán haragját,
Azt le nem győzheti!

4. A győző nyer majd koronát,
A harcos szép ruhát;
Hű szolga veszi jutalmát
S kezébe a pálmát!
Fel, harcra fel, már jő az éj!
Jöjjetek zászlónkhoz!
Mindent legyőz a hit; ne félj,
Légy hű nagy Urunkhoz!

Home


Next song