Itt van az aratás

1. Itt van az aratás, gabona sok!
Kévéket kötözni vajon ki fog?
Kezünkbe a sarlót, dologra hát!
Köröttünk van ím a nagy sokaság!

Ref.
Jertek, aratók, ne késsetek!
A gabona érett már, segítsetek!
A kévét szedve örömmel mind,
Zengjenek hévvel ajakaink!

2. Emberek tömege a gabona,
Sarlónk az igazság erős szava.
Bocsássuk az Igét szívek felé
S a kévékbe gyűjtsük az Úr elé.

3. Mily szép lesz a mező, ha rajta áll,
Keresztbe rakodva sok kéve már.
A cséplést meghozza majd a jövő
S a búza Urunknak csűrébe jő.

Home


Next song