Egykor én is tévelyegtem

1. Egykor én is tévelyegtem
Távol az üdv útjától,
Bolyongtam a bűnvadonban,
Mit sem tudtam Jézusról.
De most örök hála és dics
Őneki, mert megtalált,
Zeng az ajkam nagy örömmel
Néki dics halleluját!

Refrén:
E világot megvetem,
Én csak Jézust követem!
Hogyha Övé szívem lelkem,
Ez mindennél több nekem!

2. Nem voltam az Ő nyája közt,
Nem leltem a jó mezőt,
Isten adott egy hű Pásztort,
És Vele jó legelőt,
Egy új szívvel s Szentlelkével
Meg is ajándékozott
És nyájához vezérelve
Ó most mily boldog vagyok!

3. Ó mily dicső örömérzet,
Jézus most már az enyém,
A bűn rémes éjjeléből
Örök üdvre léptem én.
Így e földön mit sem félek,
Mert Ő mindenütt velem,
Megóv minden bajtól engem,
Harcol híven mellettem.

4. Áldom Jézust Megváltómat,
Aki önként szenvedett,
S értem hullott drága vére,
Lelkem üdvössége lett.
Itt a földön boldog szívvel,
Híven járom utamat,
S egykor égi szent örömben
Dicsőítem Uramat.

Home


Next song