Óhajts, óhajts, tiszta szívet

1. Óhajts, óhajts, tiszta szívet óhajts!
Mely hit teljes, szolgálatra folyton kész!
Szívet tűzzel telve,
Jézusnak szentelve
S általadva
Néki mindenben egész.

Ref.
Fel a szent munkára,
Teljes buzgalommal hát!
Fel a szent munkára,
Halljuk Mesterünk szavát!
Odaadó szívet kíván a mi Urunk!
Fel hát ma,
Néki adjuk át magunk!

2. Óhajts, óhajts igeszóló nyelvet,
Szentlélek tüzétől izzó ajkakat!
Magasztalva Őtet,
Égi Megmentőnket,
Hirdetve az üdvöt, amelyet Ő ad.

3. Óhajts, óhajts munkabíró kezet
S olyan lábat, mely el nem fárad soha,
Hegyen-völgyön által,
Hősi kitartással,
E világon eljusson mindenhova.

Home


Next song