A bűnök sokasága

A bűnök sokasága
Terhelte lelkemet,
Nyugalmat nem találva
Éreztem vétkemet,
Ekkor egy szellő támadt,
Mely lelkemen átáradt
S hallám e drága szót:

Javadért folyt a vér
Kereszten a te javadért,
Javadért folyt a vér.
Ó bűnös a te javadért,
Javadért folyt a vér
A kereszten folyt e drága vér,
A javadért, javadért!

Home


Next song