Két kéz fonódik egybe itt

1. Két kéz fonódik egybe itt,
E szent helyen örökre,
Vezérli hűség és a hit
Egy boldog földi létre.
De, hogy a két kéz hű frigye
Az áldást is velük vigye
És sírig szét ne hulljon,
Kell, hogy Isten szent keze
Áldólag rásimuljon!

2. Két hű szív hozza vágyait
Istenhez egy imában
És együtt szövi álmait
Örömben és halálban.
Ám szívükkel együttesen
Istent dicsérjék szüntelen
És menny felé tekintve,
Legyen e földi létük
Áldással egybekötve!

3. Két névvel száll az áhítat
Az Isten szent székéhez,
Egy nő kapcsolja a hitét
Egy férfi hűségéhez.
De ím egy harmadik nevet
Ajkuk hő vággyal elrebeg,
Hogy áldás szálljon véle
S új életük kezdődjék
Az Isten szent nevébe!

Home


Next song