A megváltásról hadd énekeljek

1. A megváltásról hadd énekeljek,
Hadd mondjam el mi a helyzetem.
Megszabadulva és megújulva
Jézus, Megváltóm érdemében.
Bűneim terhét a Golgotán
Levette rólam, szólott hozzám:
„Bűneid átkát én viselem
Következményit én szenvedem.
Magamra vettem, úgy szeretlek,
Örök kárhozattól megmentettelek.”

2. Újjászületve, örömmel telve,
Jézust dicséri az életem.
Őbenne élve, megszentelődve,
Csak Őt imádja az én szívem.
Előtte térden a Golgotán
Hűséget vallva megfogadtam:
Tied a szívem, az életem,
Mit e világ ad, nem kell nekem.
Szívembe zárom emlékedet,
Tegyed lelkemre
szent pecsétedet.

Home


Next song