Dicső fényben kél a reggel

1. Dicső fényben kél a reggel
Mikor Jézus visszajön,
S győzedelme teljes díszben tündököl,
Megváltottak nagy serege
Dél, észak s mindenfelől
Feltámadva trónja elé jönnek föl.

Ref.
Boldog nép jön minden tájról
Isten áldott városába
Zengve hálát énekel.
Halleluja, halleluja,
Krisztus Úrnak
Zengve hálát énekel.

2. Átmegyünk a gyöngykapukon
Színaranyból minden út
És ezüst folyamban életvíz ömöl,
Eltörölve mind a könnyek,
Szemünkben fény tündököl,
Jézus trónja előtt szívünk úgy örül.

3. Jön a győztes nagy Király
Fel minden kaput nyissatok,
Régen várt szent országlását kezdi már.
Kínhalált halt, égbe szállt fel
És kik benne bíztatok,
Most örök dicsőségébe hív és vár.

Home


Next song