E bűnös földre, kínra, szenvedésre

1. E bűnös földre, kínra, szenvedésre,
Jött a Mindenható, Jézus, az üdvadó.
Itt megvetett volt, vére bűnünkért folyt,
Atyjának végig engedelmes volt.

Ref.
Csak Őt imádom, Ő a Királyom,
Az üdvösségem, az életem.
Elhagyva mennyet,
Jött, hogy megmentsen,
Isten kegyelme, szeretete.

2. Fájdalmak útja, szenvedés pohara,
Sok gúny és kínhalál, Isten Fiára vár.
Már Ő legyőzte, a halált megtörte,
Sírjából győztesen feltámadott.

Home


Next song