Ha Jézus dicsben megjelen

1. Ha Jézus dicsben megjelen
E földön, mint hatalmas Úr,
És bezárul a kegyelem,
Lelkedre rémes éj borul.

Fogadd be ma Jézust,
A drága Megmentőt,
Vedd szívedbe magát,
Az érted szenvedőt!

2. Ő szenvedett éretted is,
Ó jöjj hát hamar keblére,
Ő téged, bűnöst üdvözít,
Mert Ő irgalom és béke.

3. Mi fényben látjuk viszont Őt,
Híveinek bért osztogat,
És koronát, szépet, dicsőt,
Kárhozatot a gonosznak.

Home


Next song