Az Úr csodás kegyelme járt

1. Az Úr csodás kegyelme járt
Ily tévelygő után:
Én vesztem el, de rám talált,
Vak voltam s látok már.

2. Szent félelemre megtanít,
Más félelmet kiűz.
Mily drága perc: a szívem hitt
S gyúlt bennem égi tűz!

3. Küzdelmek közt, próbák alatt
Kegyelme van velem,
Irányt mutat, míg végre majd
Hazámba érkezem.

4. Az Úr ma jót ígért nekem,
Igéje nyújt reményt:
Osztályrészem, pajzsom nekem,
Míg tart e földi lét.

5. Ha elfogy testem és szívem,
Öröklök új hazát,
Hol fény ragyog rám szüntelen,
S vár béke, boldogság.

6. A Föld elolvad, mint a hó,
A nap nem süt tovább,
De él az Úr, a legfőbb jó
Örök időkön át!

Home


Next song