Szenvedésed előtt az utolsó vacsorán

1. Szenvedésed előtt az utolsó vacsorán
az apostolokkal együtt étkeztél.
Minden Úrvacsorán ezt idézzük fel,
ezt, mit – Urunk – értünk rendeltél.

2. „Egyétek ezt a kenyeret, igyátok ezt a bort,
testem, vérem áldozatul adom.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!
Önmagamat íme rátok hagyom.”

3. Így rendelkeztél. Táplálék lettél.
valóságos jelenléted élő szeretet,
templomokba és szívekbe költöztél.
Megszentelt kenyér, megszentelt bor.

4. Megszentelt kenyér, megszentelt bor,
Köztünk vagy, Jézus, most és mindenkor.
Testté lett kenyér, vérré lett bor.
Köztünk vagy, Jézus, most és mindenkor.

Home


Next song