Porba hullva mondok hálát

1. Porba hullva mondok hálát,
Áldom Azt, ki megmentett!
Betöltötte szívem vágyát,
Eltörölte bűnömet.
Aki boldog akar lenni,
Béküljön meg Istennel.
Az, mit Ő kér, csupán annyi:
Higgyen, s bűnét hagyja el.

2. Nincs is másban üdvösségem,
Csakis Jézus Krisztusban.
Máshol nincs is hol keresnem:
Érdeme csak Neki van!
Golgotán kiontott vére
Megbocsátást csörgedez.
Hittel nézek keresztjére,
Üdvre nyíló kapu ez.

3. Golgota a győzelemnek
Dicső helye örökkön.
Bűneimért ott szegezték
Keresztfára Megmentőm.
Ezért szívem áldott fénye:
Krisztus, a megfeszített.
Tudom, ezt Ő azért tűrte,
Mert vég nélkül szeretett.

Home


Next song