Eltörpülök, hogyha felnézek

1. Eltörpülök, hogyha felnézek,
Ó, Isten, látva a művedet,
Ki az, ki fenn égre helyezett,
Csillag-ezreket?

Ref.
Isten műve ég s a föld,
Minden nap új himnuszt költ!
Mily jó, hogy az Isten szeretet!
Lásd, és énekeld!

2. Honnan a méz virágkelyhében?
Honnan a fű hímes réteken?
Honnan a zöld lombú délceg fák?
Tudja Jó Atyánk!

3. Ki hozza fel reggel a napot?
Ki tudja, fecskénk ha jól lakott?
Honnan a felhőben annyi víz?
Mézben édes íz?

4. Ki alkotott minket képére?
Mért drága a Jézus szent vére?
Mért nevez Ő gyermekeinek?
Mért is Szeretet?

Home


Next song