Én hiszek az egy Istenben

1. Én hiszek az egy Istenben,
Ki áldott Teremtő,
Mindenható Úr láthatókon túl.
Önképére alkotott Ő.

2. Én hiszek Jézus Krisztusban,
Az Isten Fiában.
Meghalt érettünk, Ő az érdemünk,
Benne kegyelem, üdvünk van!

3. Én hiszem, hogy Ő feltámadt,
És hogy a mennybe ment,
A Szentélyben áll, értem közbenjár,
Könyörülő Főpapom lett.

4. Én hiszek a Szentlélekben,
Kit Urunk áraszt ránk.
Bűntől megtisztít, szolgálatra int.
Hozza mind, mit ígért Atyánk!

5. Én hiszem, Jézus visszatér,
S a holtak ébrednek.
Most Ő lakhelyet készít népének,
Ahol nyugalmat lelhetnek.

Home


Next song