Ének cseng ma éji csendbe

1. Ének cseng ma éji csendbe:
Hívek, karba gyűljetek!
Induljatok Betlehembe,
Hol Megváltó született!
Pásztorok és bölcsek mellett
Térdeljetek jászlánál:
Angyalok megkérdezhetnek:
„Mért nem jöttél? Hol voltál?”

2. Ének cseng ma éji csendbe,
Ajándékkal jöjjetek!
Égi harmat hull a földre,
Már dereng a megváltás!
Azt kell épp csak elbeszélni,
Hogy jászolban született,
S mindenki már fogja tudni,
Hogy az Isten szeretet!

3. Ének cseng ma éji csendbe,
Ajándékkal jöjjetek!
Jászla mellé térdepelve
Tisztességet tegyetek.
Békesség és egyetértés
Jött a földre Jézusban,
Hadd tudja meg minden nép, és
Lássa, itt e jászolban!

Home


Next song