Ama szép, dicső reggelt várom

1. Ama szép, dicső reggelt várom,
Midőn eljő Istennek szent Fia,
Majd elvégzem futásom,
Mert eljön az ég Ura.

Ref.
Eljön a reggel, eljön a reggel,
Az Úr nagy napjának hajnala.
Eljön Megváltónk, eljön Megváltónk,
S visz minket haza.

2. Sötétség borítja e földet,
És homályosság még a népeket,
De rajtunk már feltámaszt
Az Úr világosságot.

3. Nálad Urunk, van menedékünk
Nagy veszély és csapások idején.
Azért, Uram, nem félünk
Ama nagy nap reggelén.

4. Midőn majdan szól a harsona
S az Úrban elhunytak feltámadnak.
Nincs a sírnak hatalma.
Hála a Megváltónak.

Home


Next song