Csak Jézusról zengünk

1. Csak Jézusról zengünk; Övé a hatalom,
Mert Ő a Golgotán győzött a halálon.
Erős nagy Isten Ő, Úr minden Úr felett.
Jézusról zengünk örömmel.

2. Csak Jézusról zengünk; Ő élet kenyere,
A világ éhségét enyhíti szent kegye.
Ott fent uralkodik, értünk imádkozik;
Jézusról zengünk örömmel.

3. Csak Jézusról szólunk; béke fejedelem,
Gyógyítja szívedet, ha terhed ráveted.
Átszegzett hű kézzel Ő bizton elvezet,
Az örök üdvösségbe fel.

4. Csak Jézusról zengünk; Ő erős kőszikla,
Az Isten Báránya bűnünket hordozta.
Gyújtsatok Néki fényt egész világ előtt,
Hogy mindenki meglássa Őt.

5. Csak Jézussal járunk; ez oly csodálatos,
Hamar meglátjuk Őt az égi trón előtt.
Igéje megmarad, Ő örök üdvöt ad.
Jézussal járunk örömmel.

Home


Next song