Uram közel voltam hozzád

1. Uram közel voltam hozzád, mégis elszakadtam.
Megvallatták hűségemet: Neved megtagadtam.
Halálodnak harmadnapján vádolnak a fények,
Halálodnak harmadnapján sírva hajtok térdet.

2. Uram, kerestelek téged, céltalan futottam:
Csak magamig, másokig, majd Sírodig jutottam.
Halálodnak harmadnapján megszűnik az átok,
Halálodnak harmadnapján szívem megtalálod.

3. Uram, taníts hinni benned, várni új csodára;
Tedd életem hűségessé, s legyen szavam hála:
Halálodnak harmadnapján zendülnek a fények,
Halálodnak harmadnapján én is áldlak téged!

Home


Next song