Áldjad az Urat, kegyelemben részesült lelkem

1. Áldjad az Urat, kegyelemben részesült lelkem;
Nincs dicsőbb annál, mint amikor Őt lehet dicsérnem.
Jöjjön elő, minden, mi bennem élő,
Jóságát áldja, beszélje!

2. Isten szent, ó ki dicsérheti Őt méltóképpen?
Végtelen jóságát nyilvánítja a lelkeken.
Szent dolgod ez! Lélek, meg ne felejtkezz
Dicsérni Urad Istened!

3. Betegségből gyógyít; bűneidet megbocsátja.
Kárhozattól megment s neked az életet adja.
Megtart téged, A pokolra el nem vet,
Szellemed fénybe öltözhet.

4. Aki az ajkadat benső énekre indítja,
Mint saskeselyűnek ifjúságod megújítja.
Aki fényt ád, Nem érdemli-e meg hát,
Hogy Őt dicsérd és magasztald?

5. Áldjad az Urat, a dicsőségnek nagy királyát,
Minden teremtménye mondjon Neki halleluját!
Te is lelkem, Lépj elő s nagy örömben,
Égi karral zengj hál'adást!

Home


Next song