Tiéd az ország, Jehova

1. Tiéd az ország, Jehova.
S a dicsőség nagy trónja.
Uralmadban szent Istenünk,
Gátolni ó, ki tudna?
Trónod áll rendületlenül,
Habár az ég s föld összedűl;
Az megmarad örökre!

2. Mind az egeknek egei
Alattvalóid Néked,
Az égi sergek ezrei,
Sok milljó tiszta lélek
Hódolva dicsőítenek,
S dicsénekeket zengenek,
Szent s nagy neved imádva.

3. Habár a poklok szelleme
Dacol még most Tevéled,
És annak ádáz serege
Emel más dicsőséget.
De győzni fog erős kezed,
S teszi majd ellenségedet
Lábadnak zsámolyává.

4. Még most előttem rejtve van
Hatalmas kormányzásod,
De bölcsesség s erő dúsan
Jelzi uralkodásod,
S a célja szent, kegy, irgalom,
Igazság, üdv, mindenkoron,
Dics Néked, Királyunknak!

Home


Next song