Az Úrnak hála, tisztelet

1. Az Úrnak hála, tisztelet,
Mert Ő a legfőbb jóság.
Csak néki zengek éneket,
Mert tőle jő a váltság.
Kiönti rám szent vigaszát,
S elűzi szívem bánatát:
Üdv, áldás Istenünknek!

2. Az égi lelkek áldanak
Vég nélkül téged, Felség!
A föld lakói hódolnak,
És vélük a mindenség.
Mit alkotott te szent kezed,
Mind vallja bölcsességedet:
Üdv, áldás Istenünknek!

3. Ha bajban, vészben őt hívom,
Meghallja esdő szómat.
Nem árthat semmi, jól tudom,
Elűzi támadómat.
Azért zeng hálaénekem,
S ezt mondja minden lény velem:
Üdv, áldás Istenünknek!

4. Az Úr nem hagyja el soha
Őbenne bízó népét.
Mint gyönge lelkek gyámola
Árasztja békességét.
Szent karja őriz szüntelen,
Átvisz tűzvészen, tengeren:
Üdv, áldás Istenünknek!

Home


Next song