Uram, a Te egész lényed

1. Uram, a Te egész lényed
Szent, öröktől fogva az;
Nincs Tebenned semmi vétek
És nem is lesz soha az.
A Te műved számtalan,
S mind jó, kifogástalan;
Karod dicső erejével,
Folyton jó dolgokat mivel.

2. Uram, akarod, hogy néped
Tehozzád hasonlítson;
Mert a bűnös Te előtted
Meg nem állhat egykoron.
Jónak barátja vagy Te,
A rossznak ellensége;
Aki bűnében megmarad,
Az kegyelmet nem találhat.

3. Hogy a bűntől megválts minket,
Fiad id'adtad nekünk,
Ő általa, ó, tisztítsd meg
Minden szennytől érzetünk!
Add, mint szól ígéreted,
Add nekünk Szentlelkedet,
Hogy ez szívünk' igazgassa,
S terelje az igazságra.

Home


Next song