Ó, remek szép alkotmányok

1. Ó, remek szép alkotmányok,
Miket az Úr készített,
S örömünkre nekünk annyi
Fény s pompával díszített.
Mindezekben nagy szerelme
Mihozzánk nyilvánvaló,
Hiszen áldásunkra adta
Azokat az Alkotó.

2. Az Ő minden művén látni,
Kicsinyek bár vagy nagyok,
Véghetetlen bölcsességét,
Amely róluk leragyog.
Rajtunk van a fejedelmi
Bélyeg elfedhetlenül,
A föld és a menny egy tükör,
Melyből kegye tündököl.

3. Közelben és messze távol
Van sok tanúvallomás.
A virágok s csillagok, mind
Úgyszólván egy Szentírás,
Melyek Isten gyermekinek
Folytonosan hirdetik,
Hogy Ő minket nevel, ápol,
Áld, véd, őriz és segít.

4. A természet nyílt könyvében
Olvasgatni ó mi szép!
Arról a dicső nagy Lényről,
Kit az ember méltóként
Nem tud áldni, magasztalni;
Kinek pedig odafent
Angyalok és dicsőültek
Égi kara folyton zeng.

5. A természet szépségében
Kijelentve Tégedet,
Ismer lelkem és azóta
Lett Tied ez ismeret.
Amióta Jézus Krisztust
S benne üdvöm meglelém,
Nagy szerelmed, nagy kegyelmed,
Nagy erőd most látom én.

Home


Next song