Ó, remek szép alkotások

Ó, remek szép alkotások,
Miket az Úr készített,
S örömünkre nékünk annyi
Pompával feldíszített,
És mind ingyen nékünk adta
Azokat az Alkotó,
Mindezekben nagy jósága
Világosan látható.

2. Közelben és messze távol
Annyi tanúvallomás:
A csillagok és virágok
Úgyszólván egy Szentírás;
Melyek Isten gyermekének
Folytonosan hirdetik,
Hogy ő minket nevel, ápol,
Áld, véd, őriz és segít.

3. A természet nyílt könyvében
Olvasgatni, ó, mily szép,
Arról a nagy dicső Lényről,
Akit hirdet föld és ég!
Magasztalni méltóképpen
Nem is tudja ember Őt,
Kinek angyalkar zeng himnuszt,
Hódolva a trón előtt.

4. A természet szépségében
Szemléllek, ó, Istenem!
Hatalmad és nagy kegyelmed
Ebből is megismerem.
Ámde sokkal jobban érzem
Szereteted nagyságát,
Hogyha Jézus Krisztust nézem,
A világ Megváltóját!

Home


Next song